PEALEHT               


Väljavõtteid klubi põhikirjast:-  MTÜ Kuressaare Lauatenniseklubi Tops on asutatud 02. aprillil 1998 
   Kuressaares
-  Klubi näeb oma põhiülesannet lauatennisehuviliste ühendamises ja tingimuste  
   loomises nende arvu suurendamiseks
-  Klubi tegevus on rajatud tema liikmete enesealgatusele
-  Klubi tegevuse eesmärgiks on pakkuda jõu- ja võimetekohast tegevust kõigile,  
  kes soovivad tegeleda lauatennisega 
  võistlussportlastena, kohtunikena, organisaatoritena või  
   harrastusmängijatena
-  Klubi liikmed võtavad osa erineva tasemega lauatennisevõistlustest vastavalt     
   nende mängutasemele
-  Klubi teeb koostööd teiste spordiorganisatsioonidega


www.pingpong.ee www.lauatennis.ee

©TOPS 2007. Kõik õigused kaitstud!